Wersje językowe
Strona główna pl en desk
Strefa cięcia laserowego Strefa cięcia plazmowo-gazowego Strefa gięcia Strefa spawania Strefa śrutowania Dojazd Kontakt
AMPOLSKA s.j.
ul. Techniczna 4
41-906 Bytom

Tel./fax: 0048 32 389 99 44
Tel komórkowy: 0048 695 167 634
E-mail: biuro@ampolska.pl

HLAVNÁ STRÁNKA

V našom okolí dennodenne prichádzame do styku s mnohými výrobkami z ocele, ktorá je dodnes nenahraditeĺnou a neohrozenou výrobnou surovinou. Máme radosť z toho, že výsledky našej práce sú badateĺné na mnohých miestach v Poĺsku a Európe. Naše výrobky sú určené na výrobu stavebných strojov, hutníckych a iných priemyselných zariadení. Uplatnenie nachádzajú v sektore železničnej dopravy, letectva, medicíny, turistiky, dopravy a baníctva. Predstavujú súčasť oceĺových konštrukcií okrem iných v odvetviach ako výroba žeriavov, výstavba mostov a lodný priemysel. Naše výrobky sa vynikajúco osvedčili ako propagačné a výstavné prvky.
Sledujeme dynamický rast na svetovom trhu s oceĺou. Nechceme za ním zaostávať a preto sústavne rozvíjame naše aktivity. Do prevádzky sme spustili druhú výrobnú halu, ktorej jediným určením je výroba oceĺových konštrukcií vo veĺkých sériách. Rozšírili sme náš strojový park, vďaka čomu sme získali možnosť rezania s veĺmi vysokou rýchlosťou, čo sa premietlo na znížení výrobných nákladov a ešte viac zvýšilo našu konkurencieschopnosť. Poskytujeme služby vyrezávania z čiernej ocele, antikoru a hliníka, v súlade s normami EN 10 029 a EN-ISO 9013.
Komplexne realizujeme zákazky našich zákazníkov. Naši skúsení zamestnanci radi poradia pri výbere techník výroby dielov. Našou špecializáciou je vyrezávanie prvkov z oceĺových plechov. Pripravujeme dokumentáciu na zákazku a podĺa pokynov zákazníka, s mimoriadnym dôrazom na najvýhodnejšie rozloženie vyrezávaných dielcov na plechu z pohĺadu zákazníka.
Vďaka udržiavanej úrovne kvality a zavedenému systému kontroly výroby v jej jednotlivých fázach sa k nám vracajú zákazníci a nie vyrábané produkty.