Wersje językowe
Strona główna pl en desk
Strefa cięcia laserowego Strefa cięcia plazmowo-gazowego Strefa gięcia Strefa spawania Strefa ¶rutowania Dojazd Kontakt
AMPOLSKA s.j.
ul. Techniczna 4
41-906 Bytom

Tel./fax: 0048 32 389 99 44
Tel komórkowy: 0048 695 167 634
E-mail: biuro@ampolska.pl

OHÝBANIE

BENDING BRAKE CNC - EHT ECOPRESS 125 - 3550

OHRAŇOVACÍ LIS CNC - EHT ECOPRESS 125-3550 - slúži na ohýbanie plechov a hranovanie v rôznom uhle pozdĺž línie tvarovacích nástrojov. Vďaka uplatneniu moderného softvéru a digitálneho ovládania v tomto zariadení dokážeme dosiahnuť 100 % opakovateľnosť dielov. Tento lis nám umožňuje ohýbať plechy so šírkou do 3550 mm a hrúbkou do 5 mm.
Disponujeme veľkým počtom náradia, ktoré nám umožňuje poskytovať služby v širokom rozsahu. Navyše dokážeme k spokojnosti zákazníka vyhotoviť špecializované prístrojové vybavenie.
Zákazník si u nás môže objednať dlhšie alebo kratšie série. Vykonávame ohýbanie každého druhu, od jednoduchého po komplikovanejšia až atypické.